Budomat sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 27a
23-204 Kraśnik

NIP: 7150202571     Regon: 008091634     KRS: 0000104031

 


Członkowie Zarządu Budomat sp. z o.o.

Gieral Jan – Prezes Zarządu
Gieral Jadwiga – Wiceprezes Zarządu
Gieral Marek – Członek Zarządu
Gieral Wojciech – Członek Zarządu


Kontakt

Tel: 818846545
email: budomatkrasnik@gmail.com